//
Работни проекти / Projects

Проект „Вътрешни студентски конференции” 

“Вътрешни студентски конференции” е учебен проект по идея на Дивна Манолова (Централно-европейски университет, Будапеща), реализиран от студенти от специалност „Философия,” ФФ, СУ „Св. Климент Охридски” в рамките на курса „Средновековието и свободните изкуства,” (водещи курса: проф. д.ф.н Олег Георгиев, ас. Дивна Манолова, гост-лектор  д-р. Смилен Марков).

В рамките на пет срещи (зимен семестър) и три срещи (летен семестър) работната група по проекта организира шест вътрешни конференции по следните теми: „Реторика и/или Диалектика,” Artes liberales: Изкуства или науки?,” „Отношенията между свободните изкуства, философията и теологията (Античност и късна античност),” „Логика и метафизика,” „Словото като образ и знак,” и „Възможно ли е знание за Бога?”.  

Основните цели на проекта са три: 1) да подготви студентите за бъдещо участие в национални и международни конференции; 2) да демонстрира педагогическите предимства и резултати от тази учебна практика; 3) да създаде база от студентски коментарни текстове, която да е на разположение на записалите курса през следващи учебни години. Текстовете на някои от докладите, както и избрани PowerPoint презентации, са достъпни на сайта на курса: https://septemartesliberales.wordpress.com/.

Проект „Дневниците”

Проект „Дневниците” е писмена задача, която носи на студентите основната оценка за зимния семестър, но същевременно изпълнява функциите на упражнение по академично писане. „Дневниците” е учебен проект по идея на Дивна Манолова (Централно-европейски университет, Будапеща), реализиран от студенти от специалност „Философия,” ФФ, СУ „Св. Климент Охридски” в рамките на курса „Средновековието и свободните изкуства,” (водещи курса: проф. д.ф.н Олег Георгиев, ас. Дивна Манолова, гост-лектор  д-р. Смилен Марков).

Всеки участник в упражнението се наема да присъства и да отрази в своя „дневник” или семинарно резюме осем семинарни дискусии (от общо петнайсет упражнения, проведени през летния семестър). Целта на всяко резюме е, в рамките на една печатна страница, да представи авторовата гледна точка към обсъжданите на семинара текст и проблеми.

Основните цели на проекта „Дневниците” са 1) да стимулира участващите към регулярно изготвяне на философски текст. Всеки участник е насърчен да пише по една страница, т.е. по един „дневник” седмично; 2) да упражни способността на авторите да формулират и доказват тезата си кратко и прецизно; 3) да стимулира участието на авторите в семинарните дискусии; 4) да предизвика участниците към аналитично и критично разсъждение.

Избрани семинарни разюмета от девет автора са публикувани на сайта на курса.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: