//
Проект „Вътрешни студентски конференции”

Проект „Вътрешни студентски конференции” 

“Вътрешни студентски конференции” е учебен проект по идея на Дивна Манолова (Централно-европейски университет, Будапеща), реализиран от студенти от специалност „Философия,” ФФСУ „Св. Климент Охридски” в рамките на курса „Средновековието и свободните изкуства,” (водещи курса: проф. д.ф.н Олег Георгиев, ас. Дивна Манолова, гост-лектор  д-р. Смилен Марков).

В рамките на пет срещи (зимен семестър) и три срещи (летен семестър) работната група по проекта организира шест вътрешни конференции по следните теми: „Реторика и/или Диалектика,” Artes liberales: Изкуства или науки?,” „Отношенията между свободните изкуства, философията и теологията (Античност и късна античност),” „Логика и метафизика,” „Словото като образ и знак,” и „Възможно ли е знание за Бога?” 

Основните цели на проекта са три: 1) да подготви студентите за бъдещо участие в национални и международни конференции; 2) да демонстрира педагогическите предимства и резултати от тази учебна практика; 3) да създаде база от студентски коментарни текстове, която да е на разположение на записалите курса през следващи учебни години. Текстовете на някои от докладите, както и избрани PowerPoint презентации, са достъпни на сайта на курса: https://septemartesliberales.wordpress.com/.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: